Mahalagang ubusin ang tamang uri ng mga pagkain para sa pagsulong ng katalinuhan sa panahon ng pagbubuntis. Ang pagkain ng ina ay isang mahalagang kadahilanan sa pag-unlad ng utak ng sanggol, kaya dapat niyang layunin na bigyan ang kanyang fetus ng mataas
Magbasa

To exercise, or not to exercise…Ito ang madalas pagtalunan ng marami, o kaya nama’y madalas tanungin ng isang tao sa kaniyang sarili kapag siya ay buntis. Tama nga ba ang ehersisyo para sa buntis? Noong sinaunang panahaon, kapag buntis ang isang babae,
Magbasa

Ang pagbubuntis ay biyayang Diyos para sa mga kababaihan. Binibigyan Niya ng kakayahan ang isang babaeng magdala ng sanggol sa kaniyang sinapupunan. Ito rin ay pagkakatong pangalagaan ang ipinagbubuntis ng 9 na buwan bago pa man isilang. Dahil dito, mahalagang malaman ng
Magbasa