Menstruation 

Pagkatapos ng Period ng Babae Posible ba Silang Mabuntis?

Napakaraming tanong ng mga kababaihan tungkol sa pagbubuntis. Isa na rito ang, pagkatapos ng period ng babae, possible ba silang magbuntis? Ang sagot sa tanong na ito ay hindi madaling mahanap. Kailangan ng malalim na pang-unawa, pag-aaral at pagkumpara ng sariling karanasan para masagot ito. Pagkatapos ng period ng babae posible ba silang mabuntis? Unang-una sa konsiderasiyon ay ang regular… magbasa