Ilang Araw Bago Gumamit ng Pregnancy Test Kit?


ad

Mapapagkatiwalaan nga ba ang pregnancy test? Karamihan sa mga babaeng Pilipina ay gumagamit nito kapag sila ay nadidelay ng ilang araw, linggo o buwan sa kanilang buwanang dalaw o menstruation. Ngunit, marami ang hindi nakakaalam ng tamang paggamit ng kit na ito. Marami ang kailangan pang malaman ang bilang kung ilang araw bago gumamit ng pregnancy test kit.

Hindi pare-pareho ang bilang ng araw bago gamitin ang pregnancy test kit. May mga gumagamit na nito, sa unang araw pa lamang ng kanilang missed period. Marami namang naghihintay talaga ng ilang araw bago gumamit ng pregnancy test. Kung minsan, buwan pa ang kanilang hinihintay para masigurong sila nga ay buntis o hindi. Malalaman lamang ang tamang araw ng paggamit nito kung ang menstrual cycle ng isang babae ay regular o hindi.

Paraan ng paggamit ng pregnancy test

Ilang araw bago gumamit ng pregnancy test? Alamin muna natin kung paano ang paggamit ng pregnancy test. Kung regular na dinadatnan ng period ang isang babae at siya ay hindi nagkaroon sa inaasahang petsa, maaari na kaagad siyang mag-pregnancy test sa expected period date ding iyon. Para naman sa hindi regular ang menstruation, maaari lamang siyang mag pregnancy test 21 araw matapos ang pakilipagtalik sa kaniyang asawa o kapareha. Kung ang resulta ay positibo, hindi sapat na basehan ang kit na ito para masabing ang isang babae ay buntis.

Mainam pa ring bumisita sa isang OB/GYN para sa mas masusing konsultasyon. Madalas, dinadala na ng pasyente ang pregnancy test result sa kaniyang duktor bilang basehan ng kanyang pagbubuntis. May mga OB/Gyn na inuulit ang test para mas makasiguro sa resulta. Ngunit kadalasan, lalo na para sa mga hindi first-timer sa pagbubuntis, ang pregnancy test kit na ginamit na sa bahay na ang nagiging basehan ng niya.

Hindi kinakailangan ng reseta para makabili ng pregnancy test sa botika. Kahit sino, babae man o lalaki, basta nasa tamang edad, ay makakabili nito. Ang laman ng kit ay isang strip na pinapatakan ng ihi ng babaeng nais malaman kung siya ay buntis. Ito rin ay may dropper na siyang ginagamit para kumuha ng ihi sa isang malinis na lalagyan para i-test. Mahalagang hindi mahaluan ng tubig o anumang klase ng likido ang ihing ipapatak sa strip.

Pagkalipas ng 3 hanggang 5 minuto, tingnan ang test kit na maglalabas ng dalawang posibleng resulta. Ang dalawang linyang mabubuo sa strip ay indikasyon na positibo ang pagbubuntis ng isang babae. Ang isang linya ay may negatibong resulta na ang ibiga sabihin ay hindi buntis ang isang babae.

Para sa mga hindi pa nakakagamit ng pregnancy test, tandaan na isang beses lamang ang paggamit ng bawat kit. Kung nag-negatibo na sa unang test maaari itong ulitin. Ito marahil ang sasabihin ng OB/Gyne kapag ang pregnancy test result ay negative. Ipauulit ang test ngunit kailangang bumili ng bagong kit. Maari nang itapon ang strip na napatakan na ng ihi para makasigurong hindi na ito magagamit pa uli.

Pregnancy test para sa inisyal na pagsusuri

Maging ang mga duktor ng mga buntis ay nagrerekomenda ng paggamit ng pregnancy test sa kanilang pasyente. Sa katunayan, sa unang punta pa lamang ng pasyente sa kanya para kumonsulta kung siya ay buntis, hinihingi na kaagad nito ang kit na ginamit pang-test sa bahay (kung meron na).

Ang pregnancy test ay napatunayan nang epektibong instrument sa pagsuri kung ang isang babae ay buntis. Mahigit 90 porsiyento ang tsansa ng pagkabuntis kapag ito ay nagpakita ng positibong resulta. Subalit importanteng malaman ng nakararami na ito ay inisyal pa lamang na pagsusuri ng pagbubuntis. Ito rin ang dahilan kung bakit kailangang maghintay ng ilang araw bago gumamit ng pregnancy test. Kailangan munang masigurong delayed talaga ang buwanang dalaw ng isang babae at naging aktibo siya sa kaniyang sex life mga ilang linggo rin bago ang delay ng kaniyang menstruation.

Pangunahing layunin sa paggamit ng pregnancy test kit ay upang malaman ang posibleng dahilan ng pagkakadelay ng regla ng isang babae. Ito rin ang nagiging basehan ng pagsusuri ng isang duktor kung bakit hindi dinadatnan ang kaniyang pasyente. Hindi lamang ang may positibong resulta ang sinusuri ng duktor. Maging ang negatibo ay pinaglalaanan din ng oras at pansin.

Pareho rin ng atensiyon na ibinibigay ang duktor sa sino mang pasyenteng magdadala ng positibo o negatibong resulta. Para sa may positibong resulta o buntis, nagbibigay ng mga kinakailangang gamot pampakapit, bitamina at iba pang tests ang duktor. Ito ay para masiguro ang kaligtasan ng kalusugan ng sanggol. Para naman sa negatibong resulta, mas masusing pagsusuri ang ibinibigay ng duktor sa kaniyang pasyente. Maaaring may iba pang sanhi ng pagka-delay ng menstruation ang isang babae, maliban sa pagbubuntis.

Bakit kailangang maghintay bago gumamit ng pregnancy test?

Kailangang maghintay ng ilang araw bago gumamit ng pregnancy test kit para makasigurong ang isang babae ay buntis. Paliwanag ng mga eksperto, kapag ang isang pregnancy kit ay nagpakita ng positibong resulta, mas malaki ang posibilidad na ang isang babae ay buntis.Ngunit kapag ang resulta ay negatibo, kailangang ulitin ito ilang araw makalipas ang test. Siguraduhin lang na gawin ito mahigit isang linggo pagkatapos ng unang araw ng missed period.

Hindi magiging epektibo ang pagkuha ng pregnancy test kung ito ay gagawin kaagad pagkatapos makipagtalik sa asawa o kapareha. Karagdagan pa rito, mas magiging accurate ang resulta ng pregnancy test kung ito ay gagamitin ng tama. May kasamang instructions ang bawat kit na mabibili. Importanteng masunod ito ng tama, step-by-step. Kailangang magpalipas ng ilang araw mula sa unang araw ng missed period at huling araw ng pakikipagtalik, bago mag-pregnancy test.

Mga tips bago mag-pregnancy test

Habang naghihintay ng ilang araw bago gumamit ng pregnancy test, mahalangang malaman ang mga do’s-and-don’ts ng pag-test. Una, gawin ito sa umaga, sa unang pag-ihi pagkagising. Iwasang uminom ng kahit ano bago mag-test. Huwag nang gamitin ang kit kung ito ay expired na. Mahalagang alam ng nagte-test ang ibig sabihin ng mga resulta. Ito ay para sa siguradong tamang interpretasyon ng mga kulay at guhit na lumalabas sa strip.

Kailang nga ba dapat gamitin ang home pregnancy kit? Proven effective na, na ang pregnancy test ay dapat gawin, isang linggo makalipas ang missed period o 21 days pagkatapos ng huling pakikipagtalik. Tingnan ang expiry date ng kit bago gamitin. Hindi madaling makikita ang accurate na resulta kung ang strips na ginamit ay expired na.


ad