Mga Paraan Kung Paano Mabuntis Agad


ad

Bagong kasal ka ba at nais mong magbuntis kaagad? Good news! May mga paraan kung paano mabuntis agad. Kailangang ihanda ang sarili—katawan, utak at kaluluwa para sa inaasam-asam mong honeymoon baby. Hindi mo kailangang maglabas ng malaking halaga para sa agarang pagbubunits. Makatutulong sa iyo ang mga mababanggit sa artikulong at there is no harm in trying!

May mga bagay na dapat at hindi dapat gawin. Kung gusto mong mabuntis kaagad, kailangan ng sakripisyo. Ito ay maaring sakripisyo sa pagkain, dating gawain o lugar na pinupuntahan. Ang mahalaga ay gawin mo nang tama ang mga paraan kung paano mabuntis agad. Kailangan din ng disiplina sa sarli para magkaroon ng baby in no time. Handa ka na bang maging nanay? Siguradong gagawin mo ang lahat para lamang matupad and goal niyo ng kapareha mo.

Mga dapat gawin at iwasan para mabuntis agad

Gumagamit ka ba ng birth control pills? Pinakamabuting itigil na ito kaagad-agad! Kung minsan, hindi kaagad nawawalan ng epekto o bisa ang pills na iniinom. Sa oras na tumigil ka nang gumamit ng birth control, ito ay makaa tulong na tumaas ang fertility mo. Sa ganitong paraan, masisigurado mo na agarang pagbubuntis. Dapat ding alam mo ang panahon ng ovulation mo.

Kadalasan, ang ovulation ay nagaganap dalawang linggo bago ang tapos ng cycle mo. Importante sinusubabybayan ang cycle at ovulation lalo na’t ang isang itlog ay nabubuhay lang sa loob ng dose hanggang 24 oras pagkatapos ng ovulation. Ang semilya naman ay nabubuhay mula 2 hanggang 3 araw pagkatapos ng pagtatalik. Ang ibig sabihin nito ay, napakaiksi lang ng oras na kayo ay makakabuo at ikaw ay mabubuntis.

Isa pang paraan kung paano mabuntis agad ay ang paggamit ng ‘ovulation prediction kit.’ Ito ay ang pinakamadaling paraan para malaman mong ikaw ay nag-o-ovulate o hindi. Dahil din dito sa kit na ito, malalaman mo rin kung ikaw ay puwede talagang magbuntis.

Kung gusto mong makasiguro na hindi ka lalampas sa ovulation period mo, makipagtalik sa kapareha nang mas madalas. Kung kayo ay may produktong ginagamit gaya ng pampadulas habang nagtatalik, suriing mabuti ang produkto at nilalaman nito. Mahalagang malaman kung ang produkto ay may nilalamang spermicide o wala. Kung minsan, may mga pampadulas na may nilalamang kemikal na maaaring pumatay ng sperm. Dahil dito, nababawasan ang posibilidad ng pagbubuntis.

Higit sa lahat, importanteng kumain ng tama at iwasan ang bisyong nakapapahamak. Kabilang sa mga bisyong ito ang pag-inom ng alak at paninigarilyo. Tandaang kapag unhealthy kang mamuhay, maaaring makaapekto ito sa pagkakataon ng pagbubuntis. Mahalaga rin na huwag magpa-stress sa pag-iisip kung paano mabuntis agad. Mag-relax at mag-ipon ng maraming pasensiya at tiyaga.

May dahilan kung bakit hindi kaagad nabubuntis ang isang babae. Kabilang na rito ang iba’t-ibang sakit na puwedeng maging sanhi ng infertility sa babae. Ilan sa mga sakit na ito ang impeksiyon, pagkabara sa fallopian tube at endometriosis.

Mga tips kung paano magbuntis agad

Magkaroon o panatilihin ang tamang timbang. Kung ikaw ay sobrang payat o taba, maaaring maapektuhan nito ang paglabas sa katawan ng hormones na siyag nakapagpapahinto ng ovulation. Kapg normal o tama ang timbang ng isang babae makakatulong ito na dumalas ang ovulation. Ito ay nakapagpapalaki ng posibilidad ng pagbubuntis.

Kung gusto mong malaman kung paano mabuntis agad, iwasan ang kahit anong sexually transmitted infections (STI). Ilan sa mga impeksiyong ito ay gonorrhea, at chlamydia. Siguraduhing laging safe sex ang mayroon kayo ng kapareha mo. Para makasigurado sa safe sex, importanteng magkaroon lamang ng iisang partner sa kama.

Siguraduhing masustansiya ang lahat ng kinakain. Kabilang na rito ang gulay, whole grains at mg ahealthy fats. Ang mga ito ay tiyak na makakatulong sa iyo kung nagbabalak kang magbuntis kaagad. Iwasan ang pagkain ng maalat, sobrang tamis at iba pang makakaapekto sa kalusugan. Ang pag-inom ng softdrinks at alak ay hindi rin nakakatulong para ikaw ay mabuntis agad.

Kumonsulta ng regular sa doktor. Ito ay makakatulong para malaman mo kung ikaw ay may sakit na pwedeng makaapekto sa kagustuhan mong magbuntis kaagad. At kung may trabaho, makiusap kay Bossing na huwag ka ilagay sa graveyard shift. Ang mga taong sa gabi ang trabaho ay may mababang posibilidad na magbuntis. Napakahalaga sa sapat na tulog para mabilis na magbuntis ang isang babae.

Mga dapat pang tandaan

Nagawa mo na ba ang lahat ng dapat gawin para magbuntis agad? Kung para sa iyo, kulang pa ang mga pamamaraan kung paano magbuntis agad, mainam na kumonsulta na sa mga eksperto o doktor. Malamang na fertility talaga ang isa sa mga matinding dahilan ng hindi pagbubuntis. Sabihin lahat sa doktor ang nararamdaman mo. Maging ang mga takot at inaasahan mo ay dapat ninyong pag-usapan. Hindi man malulutas kaagad ang health issues mo, kung mayroon man, makakatulong an gang doktor sa paglutas nito.

Importanteng planuhin ang malusog na pagbubuntis. Umpisahan na ang pag-inom ng folic acid isang buwan bago mo balak magbuntis. Ang bitaminang ito ay lubos na nakapagpapababa ng posibilidad na hindi magbuntis. Siguraduhing nasa tamang oras o panahon ang pakikipagtalik. Sa oras na kabisado mo na ang ovulation mo, maipaplano mo na ang araw ng inyong pagtatalik ng kapareha mo. Kung hindi ka sigurado sa ovulation mo, mainam nag awing araw-araw o kada dalawang araw ang pagtatalik.

Hindi lamang ang babae ang may dapat gawin at iwasan para magkaanak agad. Kung gusto mo talagang malaman kung paano magbuntis agad, siguraduhing may malusog na sperm ang kapareha mo. Sa ganitong paran, napakalaki ng tsansa mo para makapag-fertilize ng itlog. Napakaraming puwedeng gawin at iwasan ng kapareha mo para magkaroon ng healthy sperm cells:

  • Iwasan ang paninigarilyo, pagtatabako at ano mang bawal na droga
  • Limitahan ang pag-inom ng alkohol o alak
  • Dapat din na mapanatili ang tamang timbang
  • Magkaroon ng sapat na pangunahing nutrisiyon at bitamina gaya ng zinc, Vitamin C at folic acid—makatutulong ang mga ito sa pagpaparami ng sperm cells
  • Huwag madalas ang pagbababad sa saunas at steam bath. Iwasan din ang panliligo ng mainit na tubig. May posibilidad na makapatay ang mga ito ng sperm cells.

Tiyak na makatutulong ang karamihan, kung hindi man lahat, ng mga nabanggit na paraan kung paano mabuntis agad. Ngunit mas nakabubuti pa ring kumonsulta sa duktor. Maaaring resetahan ka o kayo ng kapareha mo, ng mga bitaminang makapagpapabilis ng pagbubuntis mo.


ad