Paano Mabuntis: Mga Paraan Para Mabuntis ang Isang Babae


ad

Maraming mga mag asawa na gustong magkaroon ng anak. Kung minsan ay pinaplano pa nga nila ang buwan at taon kung kailan nila gustong magkaroon ng anak. Ang iba naman ay gustong magkaroon ng anak sa mabilisang paraan. May mga paraan para mapadali ang pagbubuntis kahit may problema sa fertility ng isang babae. Alamin natin ang mga paraan kung paano mabuntis ang isang babae.

Paano mabuntis: Kumunsulta sa doktor

Ang pinaplanong pagbubuntis ay magiging matagumpay kung nasa kondisyon o nakapaghanda ang katawan ng isang babae. Makatutulong ang isang preconception checkup (checkup bago maglihi) upang magkaroon ng malusog na pagbubuntis. Sa tulong ng isang midwife o doktor ay matutukoy ang pinakaka mahusay na paraan para sa malusog na pagbubuntis. Sasabihin din nila saiyo kung ano ang mga pagbabago na dapat mong gawin para mabuntis. Matutukoy din ang ilang mga problema sa pagbubuntis at mabigyan ito ng agarang solusyon. Maihahanda rin nito ang isang babae sa isang malusog na pagbubuntis.

Magplano para sa isang malusog na pagbubuntis

Makakatulong ang pag-inom ng folic acid ng mga ilang buwan bago pa ang pagbubuntis. Sa paggawa nito ay maiiwasan ang ilang problema sa panganganak.

Iwasan ang mga kinaugaligang gawain na hindi makatutulong sa pagkakaroon ng malusog na pagbubuntis katulad ng pag-inom ng alak paninigarilyo, at paggamit ng droga. Iwasan din ang sobrang paginom ng kape. Makatutulong ang mga ito na mabuntis at maging malusog ang pagbubuntis. Laging isa alang-alang ang iyong kalusugan at iwasan ang mga maaring panganib sa iyong saggol.

Pag-aralan ang iyong ovulation

Ang isang susi para mapabilis ang pinaplanong pagbubutis ay alamin kung kailan ka nag-oovulate o ang paglabas ng iyong itlog mula sa obaryo. Ang pag-ovulate o paglabas ng itlog sa obaryo ay nangyayari sa panahon ng iyong monthly cycle. Ito rin ang mabisang panahon para magtalik ang mag-aswa para mabuntis ang asawang babae. Mayroong mga babae na irregular ang regla at ovulation ngunit mayroon din mga paraan para matukoy ito. Hindi naman ibig sabihin na porke’t irregular ang isang babae ay hindi na siya mabubuntis.

Pinakamabisang panahon ng pagtatalik at kung paano mabuntis

Pagtatalik ang tangging paraan kung paano mabuntis ang isang babae. Gawin ang pagtatalik sa panahon na fertile ang isang babae. Pinakamabisang panahon ng pagtatalik ay 3 araw bago ang kanyang ovulation o sa mismong panahon ng kanyang ovulation. Sa panahon na ito ay fertile ang isang babae. Kung hindi sigurado ng isang babae ang panahon kung saan siya ay fertile ay maaring gawing madalas ang pagtatalik sa loob ng 2 hangang 3 linggo ng kanyang cycle. Sa panahon ding ito maaring magkaroon ng malulusog na sperm sa iyong fallopian tubes habang lumalabas ng iyong itlog. Kung kayo naman ay naghihintay kung kailan ka magiging fertile, siguraduhin na magkaroon ng pagtatalik ng kahit isang araw habang hinintay ang panahon na kung saan pinakafertile ang isang babae. Sa paggawa nito maiiwasan na baka dumating ang pagkakataon na pinakafertil ang asawang babae ngunit patay na ang ang sperm at semen ng lalaki. Malaki ang maitutlong nito kung paano mabuntis ang asawng babae.

Paano mabuntis: Magkaroon ng malusog na mga sperm si mister

Makatutulong din kung paano mabuntis ang babae kung malusog ang sperm ng asawang lalake. Upang maging malusog ang sperm ng asawang lalaki, kailangan niyang iwasan ang mga masamang mga kaugalian tulad ng:

  • Paninigarilyo
  • Pag-inom ng maraming alak
  • Pagbabad sa miinit na tub o sauna dahil nakamamatay ito ng sperm.

Iwasan ang paggawa ng mga ito sa loob ng 3 buwan at magiging malusog ang sperm ng asawang lalaki at makakatulong ito kung paano mabuntis ang isang babae.

Kung ang isang babae na wala pang 35 na taong gulang ay hindi pa nagkakaroon ng kahit na isang anak, makabubuti kung kumonsulta siya sa isang ispesyalista. Ang mga babae naman na mahigit 35 na taong gulang na hindi pa rin ngkakaroon ng anak sa kabila ng kagustuhan nilang mabuntis at sinubukan na ito sa loob ng anim na buwan, makabubuti na kumonsulta din sa doktor. Ang pag sa alang-alang ng mga bagay na ito ay makakatulong din kung paano mabubuntis ang asawang babae.

Mga dapat tandaan kung pano mabuntis

  • Kumunsulta sa isang healthcare provider sa paggawa nito malalaman ang maaring mga problema na maaring may kaugnayan sa pagbubuntis. Magbibigay ito na mga nararapat na payo para maging malusog ang pagbubutis.
  • Magplano para sa malusog na pagbubuntis. Ang pagsunod sa mga payo na healthcare provider at pagpapalano ay makatutlong kung paano mabuntis ang isang babae.
  • Pag-aralan ang iyong ovulation. Sa paggawa nito ay malalaman kung kailan ka maglalabas ng itlog at magiging fertile.
  • Pinakatamang panahon para sa pakikipagtalik. Ang pag-alam sa tamang panahon kung saan fertile ang isang babae ay pinakamabisang panahon ng pagtatalik para mabuntis ang isang babae.
  • Malusog na sperm. Ang pagkakaroon ng malusog ng sperm ng asawang babae ay makatutulong din kung paano mabuntis ang asawang babae.
  • Ang pagtutulungan ng mag-asawa ang pinakamabisang paraan kung paano mabuntis ang isang aswang babae. Makakatulong din ang tamang kumunikasyon o pag-uusap ng mga mag asawa para makagawa ng mga kinakailangang plano kung paano mabutntis ang asawang babae.

Isang napakahalagang pangyayari sa isang babae ang panahon ng kanyang pagbubuntis. Nang dahil din sa pangyayaring ito ay maaring matupad ang isang pangarap ng mag-asawa na magkaroon ng masayang pamilya. Isang malaking biyaya din na galing sa ating Maykapal na mabigyan tayo ng karunungan at sapat na kalaman sa tila hiwaga ng buhay na pagbubuntis. Mayroon tayong kakayahan na maunawaan ang mga bagay at mga nangyayari sa ating sarili at kapaligiran. Pahalagahan sana natin ang ating mga matutuhan na maari ring i-share sa iba, katulad ng kaalaman sa kung pano mabuntis ang isang babae.


ad