Paano Mo Malaman Kung Delayed Ka?


ad

Ang pagkakaroon ng regla ng isang babae ay karaniwang bahagi ng kanyang kalusugan. Pero kahit na pangkaraniwan ito sa isang babae, kadalasan ay magkakaiba-iba ang cycle nila. Paano mo malaman ang normal at hindi normal na cycle? Paano malalaman kung delayed ka?

Ang pag-kadelay ng regla ay madalas na nagdudulot ng pagkabalisa ng isang babae dahil ito ay ang pinaka palatandaan ng pagdadalang tao. Kung ang isang babae ay dalaga, mag-aalala din siya dahil baka sintomas ito ng isang uri ng sakit. Ano ang mga dahilan ng pagka-delay? Paano mo malalaman kung delay ka?

Paano malalaman kung delay ka at mga dahilan nito

Extream weigth loss/Biglaang pagbagsak ng timbang – Ang pagpayat ng kaunti ay hindi naman masama, ngunit kung ang pagpayat ay sobra at biglaan, ito ay hindi normal at maaaring magkaroon ng epekto saiyo. Ang ganitong pangyayari ay maaring maging dahilan na madelay ang regla ng isang babae. Para magkaroon ng regla ang isang babae ay kailangan nya ng estrogen, isang uri ng hormone na siyang sanhi ng pagkakaroon ng lining na gawa sa dugo ang matris ng babae buwan buwan. Ang sobrang pagbaba ng timbang ay maaring magdulot ng stress sa hyphotalamus gland ng utak na responsable sa pagkontrol sa ibat-ibang proseso sa katawan kasali na ang pagkakaroon ng regla. Sa ilang mga kalagayan, ang mga babae na sobrang mababa ang timbang ay hindi na nag o-ovulate kahit kailan. Kung sa tinggin mo ay nararanasan mo ang mga bagay na ito, kumunsulta ka kaagad sa iyong doktor.

Obesity o katabaan – Ang sobrang pagtaas ng timbang sa loob lamang ng maikling yugto ng panahon ay maaring magpalabas ng maraming estrogen sa katawan mo. Maari ding hindi na mag-ovulate ang isang babae sa ganitong kalagayan. Pwede itong magdulot ng labis na endometrial lining at hindi maging matatag ang uterus.

Eating disorder – Ang hindi tamang pagkain ay maaring magdulot ng anorexia o bulimia nervosa na maaring magpababa ng estrogen, sa mga ganitong kalagayan ay maaring tumigil ang regla ng isang babae.

Hindi masustansya ang mga kinakain – Ang pagpalipas ng gutom o pagkain ng hindi masustansya ay maaring magdulot ng skipped period o paglaktaw ng regla. Ang pagkain ng masustansiyang pagkain gaya ng gulay, pagkaing mayaman sa protina, healthy fats at fibre ay makatutulong.

Sobrang pag ehesisyo – Nakakasama sa katawan ang sobrang pag ehersisyo. Kaya nararapat na tama lamang ang gawing ehersisyo para maging malusog ang katawan, anumang sobra ay masama.

Sickness o karamdaman – Kapag ang isang babae ay nag-kasakit katulad ng sipon o trangkaso o kaya iba pang sakit, naantala din ang paglabas ng itlog kaya maaari din na hindi dumating ang regla ng isang babae. Bumabalik naman ito sa mga sumunod na buwan kapag nakarecover na ang iyong katawan sa pagkakaroon ng sakit.

Stress – Kapag stress ang isang babae; ang hypothalamus (ang hormones na responsible sa produksyon ng adrenaline at cortisol) ay masyadong naapektuhan. Ang pagkamatay ng isang mahal sa buhay, break-up, bagong trabaho o iba pang mga dahilan ng stress ay maring maging sanhi nag delayed na regla. Kung hormones problems ang sanhi ng delayed na regla, kailangan ng pagbabago ng hormones level para masuportahan ang menstruation. Matutulungan ka ng doktor mo para maitama ito.

Thyroid problems – Ang thyroid ay isang gland sa leeg na kumukontrol sa hormones na nag-reregular sa metabolism at paggalaw ng mga sistema ng katawan para maisaayos ito. Ang isang irregular o hindi aktibong thyroid ay tinatawag na hypothyroidism. Ang sobang aktibong thyroid naman ay tinatawag na hyperthyroidism. Ang mga kundisyong ito ay maaring maging dahilan ng pagbabago ng regla ng isang babae.

Polycystic ovary syndrome – Maaaring magkaroon ng cyts ang ovary ng isang babae na maaaring maging sanhi upang hindi siya mag-ovulate. Ito ay nagiging dahilan din na ang mga natitirang itlog sa ovary ay hindi na maging fertile kahit kailan. Maaring ang iyong estrogen, progesterone at testosterone ay hindi balanse. Makatutulong ang pagpatingin sa isang espesyalista tungkol dito.

Imperforated hymen – Ang pagkakaroon ng imperforated hymen ay isang seryosong kundisyon. Kung meron ka nito, tandaan na mayroon din itong lunas. Sa kasong ito, ang isang babae ay dinadatnan naman talaga ng regla, ngunit walang labasan ang dugo dahil may naka harang. Madalas na pinagmumulan ito ng impeksyon. Nangyayari ito sa mga teenager ngunit naisasaayos din ito sa pamamagitan ng operasyon.

Mga karagdagang dahilan kung pano malalaman na delay ka

Ang mga komplikasyon ay maari ding maging sanhi ng delay na regla. Kung ang isang babae ay na-operahan sa matris dahil sa aborsyon o kaya dahil sa tumor o iba pa, ito ay maaring magkaroon ng peklat na maaring humarang sa cervix at mapigililan ang pagdaloy ng dugo. Ang mga ganitong kalagayan ay na-isasaayos sa pamamagitan ng operasyon.

Ang mga malubhang sakit at paggamot ay maaari din na maging sanhi ng delayed na regla .Ang mga sakit tulad ng diabetes, irritable bowel syndrome ay pwede ring magdulot ng pagkadelay ng regla.

Ang paggamit ng birth control katulad ng pills ay maaari ng magdulot ng mga side effects, maging mahina ang daloy ng dugo sa panahon ng regla o delay na regla.

Pagkaroon ng regla sa unang pagkakataon, ang mga kabataang babae na nagsisimula pa lamang magkaroon ng regla ay maaari din na makaranas ng delay na regla, ang dahilan ay nag-aadjust pa lamang ang kanilang katawan sa mga pagbabagong ito.

Premature menopause

Paano malalaman kung delay ka o magsisimula na ang panahon ng pag-menopause? Sinasabing ang average na edad upang mag menopause ang isang babae ay 51. Kapag ang isang babae ay nagmenopause sa edad na 40 tinatawag itong premenopause. Ang mga babae na sumailalim sa operasyon, chemotherapy, radiation therapy sa tiyan o kaya ay sa pelvis ay maaring mapa-aga ang pag menopause.

Actual menopause

Ang mga babae nasa edad na 45 hanggang 55 ay maaari nang mag-menopause. Sa panahon na ito ay hindi na siya nago-ovulate, ito na rin ang panahon upang magritero na ang obaryo ng isang babae sa pagpapalabas ng mga itlog.

May mga paraan kung pano malalam kung delay ka. Upang maiwasan ang mga pangamba kung mayroong mga masamang nararamdam kaugnay ng pagiging delay ng regla, makabubuting kumonsulta sa doktor.

Mga dapat tandaan sa pagkakaroon ng delayed na regla:

  • Alamin kung paano malalaman kung delay ka at ang mga dahilan nito.
  • Kumonsulta sa doktor o espesyalista kung may mga hindi karaniwang nararamdaman may kaugnayan sa pagregla.
  • Iwasan ang mga bagay na nakakasama sa katawan at magiging dahilan ng delay na regla.
  • Kumain ng mga masustansiyang pagkain at iwasan ang mga pagkain na makakasama sa kalusugan.

Dahil marami naming paraan para matukoy ito, huwag isa-sawalang bahala kung paano malalaman kung delayed ka! Kahit na ang regla ay karaniwan sa isang babae, dapat na bigyan ng pansin ang delayed na regla. Alamin ang mga sanhi nito para maiwasan ang mga maaaring komplikasyon. Kumonsulta sa doktor kung kinakailangan. Higit sa lahat ay alagaan ang iyong kalusugan.


ad