Pagkatapos ng Period ng Babae Posible ba Silang Mabuntis?


ad

Napakaraming tanong ng mga kababaihan tungkol sa pagbubuntis. Isa na rito ang, pagkatapos ng period ng babae, possible ba silang magbuntis? Ang sagot sa tanong na ito ay hindi madaling mahanap. Kailangan ng malalim na pang-unawa, pag-aaral at pagkumpara ng sariling karanasan para masagot ito.

Pagkatapos ng period ng babae posible ba silang mabuntis? Unang-una sa konsiderasiyon ay ang regular na menstrual cycle ng isang babae. Pangalawang basehan ng sagot ay kung gaano katagal na bang tapos ang period ng babae? Kung interesado kang malaman ang mga kasagutan dito, take time at basahin ang artikulo. Malay mo, makatulong sa iyo ito sakali mang dumating ang araw na kabahan ka kung mabubuntis ka nga ba pagkatapos ng period mo.

Depende rin sa ovulation ng isang babae ang sagot sa tanong na ito. Kaya naman mahalagang magkaroon ng ovulation monitoring kit para malaman ang posibilidad ng pagbubuntis pagkatapos ng regla. Pero kadalasan, ang sagot ay ‘oo,’ ito ay posible. Ito ay dahil sa ang sperm ng lalaki ay nananatili sa reproductive tract ng kaniyang kaparehang babae ng hanggang 5 araw. Ito ang nagbibigay ng malaking posibilidad ng pagbubuntis.

Paglilinaw kung bakit pagkatapos ng period ng babae posible silang mabuntis

Pagkatapos ng period ng babae posible ba silang mabuntis? Bago natin sagutin ang tanong na iyan, unawain muna natin ang proseso ng pagkakaroon ng regla ng mga babae. Ang menstrual cycle ay binubuo ng bilang ng araw mula sa unang araw ng regla hanggang sa unang araw ng susunod na menstruation. Dahil dito, nasusukat o nadedetermina ng isang babae kung siya nga ba ay posibleng mabuntis pagkatapos ng kaniyang period. Ang pangingitlog ay nagaganap madalas, 2 linggo bago paman ang unang araw ng regla ng isang babae. Ang ibig sabihin nito ay, kung ang haba ng menstrual cycle ay 30 araw o isang buong buwan, ang pangingitlog ay magaganap sa ika-17 araw matapos ang unang araw ng regla.

Kung ang menstrual cycle naman ay umaabot lamang ng 24 na araw, ang pangingitlog ay magaganap sa ika-11 araw matapos ang unang araw ng menstruation. Katulad ng nabanggit na, ang semilya ng isang lalaki ay nananatili sa matris ng babae sa loob ng 5 araw. Ang ibig sabihin nito, matapos ang menstruation ng babae, may posibilidad siyang magbuntis, 5 araw bago at sa mismong araw ng pangingitlog.

Kung regular ang cycle ng regla ng isang babae, mas makakahanap siya ng malinaw na sagot kung pagkatapos ng period ng babae posible ba silang magbuntis. Ang buong siklo ng menstruation ay pwedeng magbago dulot ng stress, pagpapapayat o pagda-diet, at pag-eehersisyo. Sa katunayan, napakaraming babae ang hindi nagkakaroon ng regla ng regular. Dahil dito, napakahirap tuloy malaman kung kalian ang araw ng kanilang pangingitlog. Ang tiyempo sa pangingitlog ang siyang basehan ng unang araw ng regla.

Dahil hindi matutukoy kung kalian ang susnod na menstrual cycle, madalas, nangyayari ng mas maaga o mas delayed sa karaniwang dating ng mens. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi malaman ng isang babae kung kalian siya mangingitlog.

Para sa mga gustong mabuntis

Pagkatapos ng period ng babae posible ba silang mabuntis? Mahalaga ang tanong na ito kung gustong gusto n’yo nang magkababy. Para sa mga gustong magdalantao, siguradong nais niyong malaman kung pagkatapos ng period ng babae posible ba silang magbuntis. Importanteng malaman ng isang babae ang tsansa ng kaniyang pagbubuntis pagkatapos ng kaniyang period. Kung ito ba ay tataas araw-araw matapos ang pagtigil ng padurugo. Kung nais magbuntis, pagkatapos ng regla ang pinakatamang panahon para makipagtalik. Dito tumataas ang posibilidad ng pagbubuntis.

Katulad ng nabas asa unang bahagi ng artikulo, ang malaking posibilidad na ito ay nangyayari sa panahon ng ovulation. Ito ay nagaganap kapang ang obaryo ay naglalabas ng itlog na kadalasang nangyayari 12 – 14 araw bago pa man mag-umpisa ang susnod na menstruation. Ito ay ang tinatawag na ‘fertile window.’ Ito ang panahong puwede talagang magbuntis ang isang babae.

Sa ordinaryong menstrual cycle, na magaganap tuwing ika-28 hanggang 30 araw, ang tinuringang ‘fertile window’ na ito ay kalimitang magaganap sa pagitan ng ika-11 hanggang ika-21 araw. Napaka-importante ring malaman, kung gustong magbuntis, na ang semilya ng lalaki ay namamalagi sa loob ng katawan hanggang 7 araw pagkatapos ng pagtatalik.

Ang ibig sabihin nito ay maabutan ng isang babae ang kaniyang fertile window kung ang kaniyang period ay aabot 5 – 7 araw at siya ay makikipagtalik kaagad matapos reglahin. Kaya naman, ang sagot nga sa tanong na ito ay “oo,” Pagkatapos ng period ng babae, posible silang magbuntis. Ito ay kung maaga ang kaniyang pangingitlog lalo na kung ang kaniyang menstrual cycle ay talagang maikli lamang.

At kung maikli lamang ang menstrual cycle at mahaba naman ang period ng babe, may posibilidad pa ring ang kaniyang obaryo ay maglabas kaagad ng itlog kahit pa tapos na ang kaniyang regla. Ang itlog na ito ay puwedeng mabuo ng normal at kung ito ay mangyayari, ang ibig sabihin ay, buntis na siya.

Kung ayaw pang magbuntis

Sa mga hindi pa handang magdalantao, ang bahaging ito ng articulo ay sa inyo. Siguro, maraming beses niyo nang narinig ang paliwanag na, sa loob ng 30 araw o isang buwan, may panahong ligtas makipag-sex at hindi na kinakailangan pang gumamit ng contraceptive. Oo nga’t mababa ang tsansa ng babaeng mabuntis pagkatapos ng regla. Ngunit ito ay posible. Marami nang babae ang nakapagpatunay nito. Sila ay nabubuntis pagkatapos makipagtalik pagkatapos ng regla nila.

Hindi pa marahil malinaw sa iyo ang sagot kung pagkatapos ng period ng babae posible ba silang mabuntis. Kung sadyang hindi pa, dapat mong malaman na kung hindi pa handang magbuntis, gumamit ng mapapagkatiwalaang birth control ano manga raw na magkakaroon ka ng monthly period. Kahit na napakababa nga ng posibilidad ng pagbubuntis pagkatapos ng regla para sa ibang babae puwedeng-puwede talaga siyang magdalantao.

Hindi rin ligtas, alisin man ng kapareha ang ari bago pa man lumabas ang semilya. Tandaang ang semilya ay normal na lumalabas sa panahon o oras ng pakikipagtalik. Kaya naman, anu mang oras o panahon ang pakikipagtalik ng walang contraceptive ay nagbibigay ng tsansa ng pagbubuntis sa babae. Maging ang hindi gaanong pagpasok ng ari ng lalaki ay nagbibigay din ng tsansang mabubuntis ang babe.

Ngayon, alam na ng mas maraming babae, maging ng kanilang asa-asawa o kaparehang pagkatapos ng period ng babae posible silang mabuntis. Kaya naman mabuti pa ring malaman ang panahon ng ovulation at menstrual cycle upang makasigurado sa magiging kahihinatnan ng pakikipagtalik pagkakatapos ng period.


ad