Mga Dapat Malaman Tungkol sa Pulso ng Buntis sa Leeg


ad

Napakaraming senyales ng pagiging buntis. Ilan dito ang madalas na pagkahilo, pagsusuka, madalas na pagtulog, pagiging matakaw, at iba pa. Kung ikaw ay naghihinalang ikaw ay buntis, o di kaya nama’y may pinaghihinalaan kang isang babaeng buntis, alam mo bang maging ang pulso ay maaari ring maging indikasyon ng pagdadalantao? May kakaibang pulso sa iba’t ibang parte ng katawan ang isang buntis. Ang pulso ng buntis sa leeg ay maaaring kakaiba kumpara sa normal na pintig ngunit ito ay konektado pa rin sa pulso sa puso. Kapag ikaw ay nagdadalantao importanteng malaman mong isa sa mga pagbabago ng katawan ng iyong pagbubuntis ang pagbilis ng iyong pulso.

Pulso ng buntis sa leeg bilang bahagi ng pagbabago ng katawan

Base sa pag-aaral, ang normal na pulso ng buntis sa leeg ay sadyang nagiiba-iba at dedepende sa kaniyang kalusugan bago pa man siya magbuntis. Kadalasan, inoobserbahan ng doktor ang pulso sa buong panahan ng kaniyang pagbubuntis o siyam na buwan. Base sa kaniyang obserbasyon, magrerekomenda ang doktor ng mga dapat gawin upang pag-ingatan ang kalagayan. Kung ikaw nasa ganitong kundision, asahan mong mas mataas ang normal na pulso mo, saan mang parte ng katawan. Ayon sa mga dalubhasa, mas mabilis ang pulso ng buntis sa leeg at iba pang bahagi ng katawan. Ito ay sa kadahilanang kailangang magkaroon ng pagbobomba ng masa marami pang dugo sa katawan.

Habang mas marami pang dugo ang dumadaloy sa iyong matris, mas nagsisikap ang iyong puso na bombahin ang sapat na dugo para sa iba pang mga parte ng iyong katawan. Ilan sa mga dahilan kung bakit mataas ang pulso ng buntis sa leeg at iba pang bahagi ng katawan sa loob ng siya na buwan ng pagbubuntis:

  • Ang paggalaw maraming parte ng katawan sanhi ng mas mataas na stress level
  • Sobrang timbang at mabilis na development ng pagbubuntis
  • Micronutrient at avitaminosis deficiency na kailangan ng katawn upang normal na gumana ang katawn ng isng babae habang siya ay nagbubuntis
  • Emphysema sa baga o tinatawg na COPD – ito ay isang banayad na pagbuo ng heart deficiency na bubuo ayon sa tuluyang paglitw ng mg bumabalakid sa pagdaloy ng dugo
  • Palpitations
  • Hindi pagtuloy ng operasyon ng mga metabolic processes
  • Mga aktibidad at gawi na hindi aangkop sa mg dapag gawin upang malusog ang pamumuhay gaya ng paninigarily, pg-inom ng alak, at iba pa

Mga dapat bang bantayan sa pulso ng isang buntis

Hindi lamang ang pulso ng buntis sa leeg ang dapat bantayan. Maging ang pintig sa iba pang bahagi ng kaniyang katawan ay dapat i-monitor lalo na ng kaniyang puso. Napakahalaga ng pakikinig sa pulso ng isang magiging ina. Dito rin kasi konektado ang pulso ng baby sa kaniyang sinapupunan. Ang pulso ang ating basehan ng lakas ng tibok ng ating puso, maging ang ritmo nito. Bulod pa rito, ang sa pulso rin malalaman ang kalagayan ng kalusugan ng mga dinadaluyan ng dugo. Sa kundisyong kung saan ang tinatawag na pulswe wave ay inihayag sa pamamagitan ng tagal ng panahon na iba-iba.

Ang pulso ng buntis sa leeg ay konektado pa rin sa iba’t-ibang parte ng katawan. Minsan, mas nararamdaman lamang ito sa leeg dahil sa kundisyon ng pagdadalantao. Ang babaeng may karamdaman o sakit sa puso ay delikadong magbuntis. Importanteng malaman kung ikaw ay buntis at noong bago pa man mangyari sa iyo ito, ikaw ay umabuso sa pag-inom ng kape. O di kaya naman ay, kung ikaw ba ay stressed o dumaranasng hormonal disorder? Maaaring mgang dahilan ito ng di-karaniwang pulso ng buntis sa leeg. Ang isang taong malusog, buntis man o hindi, ay dapat na magkaroon ng pulse rate na 60-90 strokes. Kung ikaw ay kalmado o hindi masyadong aktibo sa pisikal na gawain at hindi ka masyadong emosyonal, ang iyong pulse rate ay hindi dapat lumampas sa nabanggit na hangganan.

Mga di dapat kawin ng isang buntis na makakaapekto sa pulso

Kung ikaw ay buntis, lahat ng ginagawa o gagawin mo ay maaaring maging sanhi ng di karaniwan o nakaaalarmang pulso ng buntis sa leeg. Kaya naman napakaraming ipinagbabawal sa iyo, hindi ba? Dahil nga delikado ang iyong kalagayan at may dalawang buhay kang inaalagaan (tatlo pa nga kung minsan para sa mga nagbubuntis ng kambal), kinakailangang ikaw ay may masusing pag-aaral, pag-uusisa at paninigurado sa mga eksperto kung ano nga ba ang dapat mong gawin, iwasan o ganap nang tanggalin sa lifestyle mo upang masiguro mong hindi maaapektuhan ang magiging baby mo sa iyong sinapupunan.

Bukod pa sa matagal nang alam ng lahat na ang paggamit ng bawal na gamot at pag-inom ng alak at iba pang katulad nito ay bawal na bawal sa buntis na katulad mo, maging ang ilang mga gamot sa sakit ay bawal din sa iyong kundisyon. May mga bagay ka ring hindi puwedeng gawin, inumin o kainin dahil nga makaaapekto sa isa pang buhay na dinadala mo. Ang lahat ng gawain mo at ipinapasok mo sa iyong sistema ay posibleng makaapekto sa development ng iyong sanggol sa sinapupunan. At ang lahat ng mga aktibidades na ito ang dahilan kung bakit may kakaibang nararamdaman sa bilis o bagal ng pulso ng buntis sa leeg maging sa iba pang parte ng katawan. Narito ang ilang mga hindi dapat gawin:

  • Huwag magpapamasahe. Ito ang kauna-unahang ipinagbabawal ng mga OB GYN sa unang taglong buwan pa lamang ng pagbubuntis. May mga masaheng isinasagawa ng mga eksperto sa pagmamasahe, at mayroon din naman talagang klase ng masaheng nakalaan lamang para sa mga buntis. Subalit may panahon ng pagbubuntis sadyang hindi ligtas ang kahit anong uri ng massahe lalo na sa bandang tiyan at sa first trimester at last trimester.
  • Iwasan ang paggamit ng mga produktong may kemikal gaya ng panglinis sa bahay dahil sa toxic substances na taglay ng mga ito. Makasasama sa baby kung ito ay masisinghot mo at maaari ring makaapekto sa bilis ng pintig ng puso o pulso mo.
  • Huwag gawin ang mabibigat na workout kung sanay ka sa pag-e-ehersisyo noong bago ka pa magbuntis. Makatutulong din naman ang exercise sa iyong panganganak ngunit huwag lamang yung mga matitindi na makakaapekto na sa iyong baby. Ang paglalakad-lakad ay mainam na ehersisyo ng buntis.

Tatlo lamang ito sa mga dapat iwasang gawin kapag ikaw ay buntis. Mas mabuti kung regular na makipag-usap sa iyong doktor para sa mga mas kumpleto pang listahan ng mga do’s and don’ts mo. Depende rin kasi sa kundisyon ng isang babae ang mga bagay na ipinagbabawal ng kaniyang OB Gyn.


ad