Mga Dapat Malaman Tungkol sa Spotting Habang Buntis


ad

Nakaranas ka na ba ng spotting? Madalas, ang salitang ito ay naiuugnay sa pagbubuntis. Kadalasan din kasi, ang isang nagdadalangtao, kapag nag-spotting, ay nagpapanic. Pag hindi kasi naagapan, maaaring mauwi ito sa pagkalaglag ng bata o pagkakunan. Ngunit, ano nga ba ang spotting habang buntis? Kung buntis ka at hindi ka pa nakaranas nito, importante sa iyo ang artikulong ito. Huwag nang hintayin pang mangyari sa iyo ito. Mainam na may alam ka sa mga posibleng dahilan ng spotting, at mga pamamaraang maaaring gawin para maiwasan ito.

Narito ang mahahalagang impormasyong dapat mong malaman para makapag-ingat ka sa posibleng pagdanas ng spotting kung ikaw ay buntis:

 • Pagkakaiba ng spotting sa bleeding
 • Sanhi ng spotting habang buntis
 • Mga pagsusuri na puwedeng gawin para malaman kung normal lamang ang spotting
 • Mga maaaring ipayo ng doktor
 • Iba pang dahilan ng spotting
 • Mga maaaring panganib na dulot ng spotting at bleeding
 • Spotting at bleeding sa panahon ng huling trimester ng pagbubuntis

Ano ang spotting?

Ang spotting ay ang madalas na sanhi ng pag-aalala sa mga buntis. Ayon sa pag-aaral, halos 20% ng mga buntis ay nararanasan ito. Ang kadalasang panahon na nagkakaroon ng spotting ang isang nagdadalantao ay sa unang 12 linggo ng kaniyang pagbubuntis. Sa maagang panahon ng pagbubuntis, pwedeng makaranas ng kulay pink o hindi matingkad na pula, o kulay brown na patak ng dugo o spotting.

Kung ikaw naman ay makaranas ng spotting habang buntis, huwag mag-alala. Karamihan naman sa mga buntis na nagkakaroon ng spotting ay malusog ang pagbubuntis at ang kanilang sanggol na dinadala.

Pagkakaiba ng spotting habang buntis, at pagdurugo o bleeding

Ang spotting habang buntis ay karaniwang nangyayari sa panahon ng maagang pagbubuntis at implantation kung saan ang fertilized na itlog ay dumidikit sa dingding ng matris.

Ang spotting habang buntis ay madalas na nangyayari sa panahon ng unang trimester ng pagbubuntis. Kapag mayroong patak ng dugo sa iyong underwear paminsan-minsan, ito ang tinatawag na spotting. O kaya naman, kapag sa pagpunas mo ng toilet paper ay mayroong kaunting dugo, ngunit hindi mo naman kailangang gumamit ng panty liner o pad. Ang ganitong kondisyon ay maituturing na spotting lamang at hindi bleeding o pagdurugo.

Sa kabilang banda ang pagdurugo naman o bleeding ay malakas na pag-agos ng dugo na kailangan mo nang gumamit ng panty liner, pad o malambot na tela upang hindi ka matagusan. Anuman ang iyong nararanasan, pagdurugo man ito o spotting habang buntis, kailangan mong magpatingin sa iyong healthcare provider o sa iyong doktor.

Spotting habang buntis at dahilan nito

Ang karaniwang sanhi ng spotting habang buntis ay ang implantation, o ang pagdikit ng fertilized na itlog sa dingding ng matris. Puwede itong maging dahilan ng ilang araw na spotting o kaunting patak ng kulay pink o brown na dugo. Kung minsan ay nararanasan ito ng mga babae bago pa nila malamang buntis sila. Kaya naman kung minsan ay napagkakamalan nila ito na pagsisimula ng kanilang regla. Kaugnay nito, ang spotting habang buntis ay madalas na nangyayari sa panahon ng maagang pagbubuntis.

Ang isa pang dahilan ng spotting habang buntis ay ang cervical polyp na maaaring tumubo sa matris sa panahon ng pagbunbuntis, dahilan ng pagdami ng estrogen level. Subalit hindi naman ito mapanganib. Ang isa pang dahilan ng ganitong kondisyon ay ang pagdami ng blood vessel sa tissue sa palibot ng matris sa panahon ng pagbubuntis. Kapag nagalaw ang palibot ng tissue na ito sa pamamagitan ng pakikipagtalik o dahil sa ginawang gynecological exam, maaaring mangyari ang pagdurugo.

Kahit na walang kondisyon ng cervical polyp ay puwedeng magkaroon ng spotting habang buntis dahil sa ganitong sitwasayon:

 • Pakikipagtalik
 • Gynecological exam katulad ng vaginal ultrasound
 • Sorbang exercise o pagbubuhat ng mabigat

Mga maaaring gawin sa panahon ng spotting habang buntis

Kapag ang spotting habang buntis ay mayroong kasamang iba pang sintomas, maaaring may iba pang problema o kondisyon. Sa ganitong pangyayari, mainam na mapagpatingin sa iyong doktor o OB-Gyne. Siya lamang ang maaaring magsagawa ng mga pagsusuri para malaman mo ang totoo mong kondisyon. Ang doktor mo rin ang makakatulong saiyo para magkaroon ng malusog na pagbubuntis at malusog na sanggol.

Ang spotting sa unang trimester ng pagbubuntis ay normal lamang. Kapag ito spotting ay tumagal nang hanggang sa pangalawa at pangatlong trimester ng pagbubuntis, masusing pagsusuri na ng doktor ang kailangan. Gayun din, kapag ang spotting ay humantong sa pagdurugo o bleeding pumunta na kaagad sa doktor. Ang isa sa mga komplikasyon ng spotting habang buntis ay ang ectopic pregnancy. Kapag nakakaramdam ng mga ganitong sintomas ay kumonsulta na sa doktor.

Kapag ang spotting habang buntis ay mayroong mga komplekasyon at maselan ang pagbubuntis, puwedeng ipayo ng doktor ang ganito:

 • Bed rest o palaging pamamahinga
 • Palaging nakatiklop ang mga paa
 • Uminom ng maraming tubig at fluid
 • Bawasan ang mga ginagawa
 • Palaging itaas ang paa hanggat kinakailangan

Sa ganitong paraan ay maiingatan at maalagaan ang pagbubuntis.

Ngayon, alam mo na kung ano ang spotting habang buntis sa panahon ng una hanggang pangatlong trimester, alamin mo naman ngayon kung ano ang spotting sa panahon ng mga huling trimester ng pagbubuntis.

Mga dahilang ng spotting sa huling trimester ng pagbubuntis

Ang kadalasang dahilan ng spotting habang buntis sa panahon ng huling trimester ay ang kondisyon ng placenta. Ang iba naman ay dahil sa abnormalidad sa cervix at vagina.

Ang placenta ay ang nag-uugnay sa sanggol at sa dingding ng matris. Kung minsan ay nakaharang ito sa daanan ng matris patungo sa vagina. Kapag nangyayari ang ganitong kondisyon, ito ay tinatawag ng placenta previa. Sa panahong malapit nang manganak ang buntis, naghahanda na ang daanan ng o cervix. Kaya sa ganitong kalagayan, ang ibang blood vessel ng placenta ay nasisira dahil nababanat ito. Ayon sa pananaliksik, halos 20% ng mga babaeng malapit ng manganak ay nararanasan ito.

Narito ang mga panganib na dulot ng placenta previa na dapat malaman at bantayan:

 • Ilang beses nang nagbuntis
 • Dati nang nagkaroon ng placenta previa
 • Kapag nanganak na dati ng cesarean delivery

Ang isa pang panganib sa panahon ng pagbubuntis ay ang placenta abruption o ang paghiwalay ng placenta sa dinding ng matris. Ang ganitong kondisyon ay nagdudulot din ng spotting habang buntis o nagiging dahilan ito ng bleeding o pagdurugo. Bagama’t hindi malaman ang tunay na dahilan ng placenta abruption, narito ang ilang mga posibleng panganib na dala o dulot nito:

 • Mataas na blood pressure (140/90 o mas mataas pa rito)
 • Trauma marahil sa aksedinte sa sasakyan
 • Dahilan sa paggamit ng cocaine
 • Sanhi ng paninigarilyo

Ang mga ganitong kondisyon ay huwag isawalang-bahala. Ito ay nanganagilangan ng medikal na atensyon.

Narito ang ilan pang mga kondisyon na puwedeng maging dahilan ng spotting habang buntis o maaaring mauwi sa pagdurugo o bleeding.

 • Sa panglimang pagbubuntis o higit pa
 • Trauma
 • Sa hindi normal na posisyon ng sanggol sa sinapupunan
 • Kapag ang balikat ng sanggol ay tumama sa pubic bone sa panahon ng panganganak
 • Dahilan sa forceps deliveries

Maaari ka namang umiwas sa mga posibleng panganib na dulot ng spotting. At para makaiwas, ugaliin ang regular na pagpapa-check-up sa panahon ng pagbubuntis. Mainam ding panatilihin ang malusog na katawan bago pa man magbuntis. At sa panahon naman ng pagbubutis, doblehin ang pag-iingat ag pag-aalaga sa sarili upang makasiguro sa pagkakaroon ng pagkakaroon ng malusog na baby.


ad