Tungkol sa Amin

Ang pagbubuntis ay isa sa pinakamasayang yugto na dinaraanan ng bawat pamilyang Pilipino. Subalit dahil buhay ng buntis at ng sanggol ang nasasangkot dito, ang pagdadalang tao ay isang seryosong kalagayan na dapat na pag-ukulan ng matamang pansin.

Pero ang problema: kakulangan ng tamang impormasyon ukol sa pangangalaga sa buntis. Ang Pilipinas ay isang mahirap na bansa kaya naman, madaling naipangangatwiran ng mga tao ang pagsunod sa mga pamahiin bilang ang solusyon sa kanilang mga agam-agam tungkol sa pagdadalang tao.

Dahil sa marubdob naming kagustuhan na matugunan ang pangangailang sa tumpak at kapakipakinabang na mga impormasyon ukol sa mga buntis, naglathala po kami ng isang maaasahang website ukol sa pregnancy Philippines. Ang Buntis.info ay isang website na naglalayopng tulungan ang bawat pamilyang Pilipino na magkaroon ng tamang kaalaman tungkol sa pagdadalang tao. Nagtataglay ito ng makabagong mga tips tungkol sa pangangalaga hindi lamang sa buntis, kundi pati na rin sa sanggol na kanyang dinadala hanggang sa ito ay maisilang na. Tumatalakay din ito sa iba pang mga isyu tungkol sa pagbubuntis tulad ng family planning, mga social issues tulad ng teenage pregnancy, aborsyon at marami pang ibang bagay na kailangang isaalang-alang may kinalaman sa pagbubuntis.

Libre ang pagbisita sa Buntis.info! Kaya kung may mga katanungan kayo tungkol sa pagbubuntis at iba pang mga concerns may kinalaman sa pagdadalang tao, welcome po kayo sa Buntis.info!