Mga Dapat Mong Malaman Tungkol sa Sintomas ng Mababa ang Matris


ad

Ang sinapupunan ng babae o matris ay itinuturing na muscular structure na kumokonekta sa pelvic ng babae. Kapag nabanat ang muscle ligament ng isang babae, ito ay puwedeng maging mahina at puwede ring hindi na makasuporta pa ang matris sa isang babae. Ang babae ay may iba’t-ibang matris. Mayroong mababang matris ngunit hindi naman ito dapat ikabahala dahil madalas, hindi naman ito gaanong malala. Ngunit bakit nga ba nangyayari ito at ano nga ba ang mga sintomas ng mababang matris?

Madalas nating naririnig sa mga kababaihang sila ay may mababang matris. Ngunit gaano nga ba kahalagag malaman ang tungkol dito? Kung ikaw ay babae, dapat ka bang mabahala kapag nalaman mong ikaw ay may mababang matris? Napakaraming katarungang kailangang hanapan ng kasagutan upang malaman kung dapat ba talagang mag-alala kung sakaling makaramdamg ng ilan sa mga sintomas.

Mga sintomas ng mababa ang matris at paano ito maiibsan

Habang ang isang babae ay nagkaka-edad na, siya ay puwedeng mgkaroon nan g mababang lebel ng estrogen. Ang estrogen ay isang uri ng hormone na nakatutulong para patibayin ang pelvic muscle. Ilan sa mga kababaihan ay hindi naman malala ang kundisyon kaya hindi naila masyadong pansin na mababa ang kanilang matris. Ang mga sumusunod ay mga sintomas ng mababa ang matris

Habang nagkaka-edad ang mga babae, sila ay maaring magkaroon ng mababang estrogen levels. Ang estrogen ay isang hormone na nakakatulong upang makapagpatibay ng pelvic muscle. Ang ilan sa mga babae na hindi malala ang kondisyon ay hindi masyadong mapapansin ang mababang matris. Narito ang mga sintomas na maaring maramdaman ng isang babaeng may mababa ang matris:

  • pagdurugo ng ari na parang nireregla
  • pagdami ng lumalabas na discharge na kung minsan ay parang dugo rin at regla
  • pananakit ng pakiramdam habang nakikipagtalik
  • pagkakaroon ng pakiramdam na tila nakaupo sa bola
  • pagkakaroon ng pakiramdam ng pagkakaroon ng mabigat na pelvic
  • Pagdalas na pagkakaroon ng impeksyon sa bladder

Kung ikaw ay may nararamdaman alin man sa mga sintomas na ito, dapat tandaang hindi ito dapat ipagwlang-bahala. Mas mainam na magpatingin sa doktor para malaman kung ano talaga ang tamang diagnosis o lunas na dapat gawin. Bagama’t nabanggit na kadalasan ay hindi naman mapanganib ang pagkakaroon ng mababang matris, maaari rin itong maging mapanganib. Tatlo sa mga dahilan ng pagiging mapanganib nito ay ang sobrang bigat ng timbang o obesity, mas malubhang pag-ubo o chronic coughing o matinding pagtitibi o chronic constipation.

Maaaring masuri ang ang isang tao, partikular na ang babae kapag siya ay nakitaan na ng sintomas ng mababang matres. Ang diagnosis ay maaari ring gawin sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang pelvic exam. Sa pagsasagawa ng ganitong eksaminasyon, ang doktor ay maglalagay ng isang device na mas kilala sa medical term na speculum. Ito ay inilalagay sa loob ng ari para makita ang mismong matris. Ang medical expert n ito ang siyang makapagsasbi kung puwedeng nakatayo o nakahiga ang pasyente habang isinasagwa ang pagsusuri.

Mga lunas, dapat gawin at dapat iwasan

Kinakailangang malunasan o magamot ang mga kababaihang makikitaan ng sintomas ng mababa ang matris. At kung malalang kundisyon ang makikita, puwede itong bigyan ng payo ng dokto, maging ng nararapat na gamot panglunas. Isa sa mga dapat dawin ay ang pagbabawas ng timbang at pag-iwas na makaranas ng stress ang pelvic structure ng isang babae. Umiwas din sa pagbubuhat ng mbibigat na bagay. Makatutulong din ang mga floor exercises o ehersisyong pangsahig upang mabanat ang vaginal muscle.

Importante ang tinatawag na estrogent replacement therapy. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagususot ng isang pessary para ang ikinakabit na device ay nasa hustong position o lugar ng certic, at para makatulong na ang matris ay nasa ayos. Sa hindi masalas na pagkakataon, maaari ring sumailalim sa isang surgical treatment gaya ng hysterectomy or uterine suspension. Sa huling nabanggit, puwedeng ibalik ng isang surgeon ang matris sa orihinal nitong posisyon sa pamamagitan ng surgical materials o pelvic ligaments. Ang hysterectomy naman ay isinasagawa sa pamamamgitan ng maaaring pag-alis ng surgeon ng matris mula sa loob ng tiyan ng babae o sa kaniyang vagina.

Ayon sa mga eksperto, ang surgery is isang epektibong paraan subalit hindi ito rekomendado sa mga babaeng nagbabalak pang magkaanak. Ang pagbubuntis at panganganak ng babae ay puwedeng magpalawak ng pagkapilay ng pelvic muscle, na maayos ang surgical repairs. Maliban sa pagbabawas ng timbang, pag-iwas sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay at pag-e-ehersisyo, narito ang ilan pang mga maaaring gawin at iwasan upang makaiwas maramdaman ang mga sintomas ng mababa ang matris:

  • Iwasan ang pagpapagod ng sobra at pagpapa-stress
  • Ugaliin ang pag-inom ng maraming tubig para maiwasan ang pagtitibi na isang dahilan ng pagkakaroon ng mababang matris
  • Hangga’t maaari, iwasan ang labis na pag-ubo na maaaring maging sanhi ng panganib sa matris

Hindi maiiwasan ng isang babae ang pagbaba ng kaniyang matris. Subalit katulad nga ng nabanggit, may mga paraan para makaiwas sa panganib na maaaring maidulot nito. Siguraduhing palaging nasa tamang timbang lamang, regular ng pag-e-exercise, o mas mainam, gawin ang Kegel exercise, at ugaliin ang paggamit ng estrogen replacement therapy kapag ikaw ay nasa menopausal stage na. Kaugnay pa nito, ang pamumuhay ng isang magandang lifestyle at regular na pagpapa-checkup ay napakahalaga sa kalusugan lalo na ng isang babae.

Hindi naman lahat ng checkup ay nagreresulta ng pagkakaroon ng malala at mababang mtris. Napakahalaga pa rin na kumonsulta sa doktor para makapagrekomenda ang doktor ng mga tamang lunas para sa karamdaman o kundisyon. Napakaraming puwedeng maging dahilan kung bakit mababa ang matris ng isang babae. Ang mga sintomas ay maaari ring kaparehas ng mga nabasa mo rito, ngunit maaari rin namang wala kang maramdaman kahit isa sa mga ito.

Hindi nangangahulugang kapag wala kang nararamdaman ay okay na okay ang matris mo. Kung ikaw ay babae mainam pa rin talaga ang regular na pagpapacheckup para sa mas maagang pag-iingat at pag-iwas sa pagkakaroon ng mababang matris. Ang mga naturang lunas ay hindi naman mahihirap na hakbang kaya naman maaaring ugaliin ang paggawa ng mga ito nang regular lalo na ang pag-eehersisyo para makapagbawas ng timbang.


ad