Paano Malalaman Kung Buntis Ang Irregular na Babae?


ad

Ang magkaroon ng sariling anak ay ang madalas na pangarap ng mga mag-asawa. Nakalulungkot lamang na marami ang mag-asawa na nahihirapan na magkaroon ng kanilang sariling anak. Maramimg mga babae ang nababalisa dahil sa kanilang irregular na regla. Nang dahil din sa irregular na regla ay marami ang nag-aakala na buntis na sila, ngunit nagdudulot lamang ng pagkadismaya kapag nalaman na hindi naman pala. Paano malalaman kung buntis ang isang irregular na babae?

Bilang sa sexually active na mga babae, ang irregular period ay isang malaking kabalisan para sa kanila. Marami rin ang nagtataka at nag-iisip na ang irregular na regla ay senyales ng pagbubuntis. Lalo pa silang nababahala kung ang inaakalang pagbubuntis ay hindi pinaplano. Ang iba naman na nagpaplano na magkaroon ng anak ay inisip na ang pagkaroon ng irregular na regla ay malamang na may epekto sa kanilang fertility. Napakahalaga na malaman ang pagkakaiba nito para mabawasan ang luhang kabalisahan.

Paano malalaman kung irregular ang regla ng isang babae?

Ang isang regular na regla ay maaring 25-31 day cycle mula sa simula ng regla hanggang sa sunod na mayroong 3 hanggang 5 araw ng pagdurugo. Ang irregular na regla nman ay ang kabliktaran ng regular na regla. Samantala tandaan na ang isang normal sa isang babae ay abnormal sa iba. Ang madalas na irregular na regla ay nagpapahiwatig na ang schedule ng ovulation ay hindi magkakatuma. Pero hindi naman dahil sa irregular ang regla ng isang babae ay hindi na ito mabubuntis. Mahalaga ring malaman na ang isang buntis ay hindi maaring magkaroon ng regla. Maari siyang makaranas ng implantation spotting na parang karaniwang regla o bahagya lamang nito.

Mga karaniwang sintomas ng irregular na regla ang sumusunod:

 • Huli o napaka-agang regla
 • Mas maikli o mas mahabang skedyul ng pagdurugo
 • Panakit ng puson
 • Pagbabago sa daloy ng pagdurugo buwan buwan
 • Spotting o bahagyang pagdurugo
 • Skipped periods o nalaktawan na panahon ng pagregla

Paano malalaman kung buntis ang irregular na babae?

Ang maagang senyales ng pagbubuntis ay maaring naiiba sa mga babaeng mayroong severe PMS. Baka isipin ng ilan na ang kanilang nararanasan na mga sintomas ay hindi naman nangangahulugan na buntis ang isang babae. Ininisip din nila na nangyayari ito dahil sa stress lamang sila o kaya dahil sa itinigil nila ang paggamit ng birth control. Ang pinaka mahusay na paraan para malaman kung buntis ang irregular na babae ay ang pregnancy test o kaya ang magpablood test.

Samantala, maari din gawin ang pregnancy test kahit nasa bahay lamang at makatotohanan naman ang resulta nito. Para mapanatag ang kalooban habang hind pa nakapagpapatingin sa isang doktor, narito ilang paraan kung papano malalaman kung buntis ang isang irregular na babae.

Mga maagang senyales ng pagbubuntis ng isang irregular na babae:

 • Breast tenderness o paglambot, pagbigat at paglaki ng dibdib kaysa karaniwang sukat nito.
 • Fatigue o kaya pakiramdam na laging pagod at inaantok.
 • Pagduduwal na kadalasan sa umaga, may mga pagkakataon din na kahit anong oras ay nararamdaman ito.
 • Food craving or aversions, minsan ay hindi kaya ang o kahit tumikim man lamang ng pagkain, ngunit ang ganitong pakiramdam ay panandalian lang naman.
 • Frequent urination o madalas na pag-ihi.

Iba pang mga dahilan ng pagiging irregular ng isang babae

Ang irregular na pagregla ay madalas sa mga middle-aged na babae. Sa ganitong kalagan ay marahil nararasan nila ang hormonal imbalance, stress, biglang pagbagsak ng timabang o kaya ay dahil sa sobrang exercise. Ang irregular na regla ay maaring maagang sintomas ng premenopouse na kadasalan sa mga babae na may-edad na 40 pataas.

Minsan ang irregular na regla ay sintomas ng malalang mga komplikasyon katulad ng POS o polcystic ovarian syndrome, thyroid dysfunction o kaya polyps or cancer. Kapag nakararanas ng irregular na regla, huwag kaagad isipin na buntis ka. Makabubuting magpatingin sa doktor upang malaman ang totoong dahilan nito.

Paano malalaman kung buntis ang isang irregular na babae? Ang pagiging irregular ng regla ay hindi nangangahulugan na hindi na siya mabubuntis. Samantala, ang irregular na babae at ang kanyang asawa ay maaring magkaroon ng mga isyu ukol sa kung papaano mabubuntis, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi na sila magkakaroon ng anak. Sa pagharap sa ganitong mga balakid ay maaari silang matuto at malampasan ang mga ganitong kalagayan.

Paano malalaman kung irregular ang isang babae?

Narito ang ilan sa mga uri ng irregular na regla ng mga babae:

 • Ovulatory cycle – ito ang mga babae na sinasabing mayroong menorrhagia o malakas na agos ng pagdurugo na umaabot ng halos pitong araw o humigit pa. Sa mga ganitong kalagayan ay kasunod nito ang ovulation at maaring mabuntis ang isang babae.
 • Polymenorrhea o madalas na regla ngunit magkakahiwalay ang dalas ng pagdaloy ng dugo sa loob ng halos 21 na araw.
 • Oligomenorrhea o pagregla na umaabot lamang ng halos dalawang araw at bahagya lamang ang pagdurugo.
 • Spotting o bahagyang pagdurugo na nangyayari madalas sa pagitan o pagkatapos ng ovulation.

Paano malalampasan ang pagiging iregular at paano malalaman kung buntis ang isang irregular na babae?

Kahit na hindi madalas na mag-ovulate ang isang irregular na babae, at hindi din uubra ang pagbilang ng mga araw dahil bihira siyang datnan ng regla, mayroong mga paraan para malaman kung buntis ang isang babae.

Narito ang ilang mga senyales ng ovulation

Sa panahon ng ovulation ay mapapansin na mayroong vaginal discharge ang isang babae. Nagsisismula sa isang malinaw hanggang sa bahagya malapot ngunit sa kapag medyo tumagal ay maputi at malagkit na ito. Mapapansin din ang tender breast, bahagyang pagtaas ng body temperature at pananakit ng puson.

Bagamat nakakaranas ng irregular na regla ang isang babae hindi ibig sabihin ay hindi na sya maaring magkaanak. Pag-aralan ang iyong cycle at kung kaylan ka nag-oovulate. Pag-aralan din ang mga senlayes ng buntis para malaman mo maaring buntis ka na nga. Maari ding mag-sagawa ng pregnanacy test, at higit sa lahat ay kumonsulta sa doktor.

Ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa irregular na regla at mga senyales ng pagbubuntis ay makatutulong kung paano malalaman kung buntis ang isang irregular na babae. Talagang napakasayang karanasan ng isang babae ang magdalangtao at magkaroon ng anak. Tunay na lubos na kasayahan ang maidudulot sa mag-asawa ang makaroon ng mga anak at masayang pamilya.


ad