Buntis 

Mga Dapat Malaman Tungkol sa Pulso ng Buntis sa Leeg

Napakaraming senyales ng pagiging buntis. Ilan dito ang madalas na pagkahilo, pagsusuka, madalas na pagtulog, pagiging matakaw, at iba pa. Kung ikaw ay naghihinalang ikaw ay buntis, o di kaya nama’y may pinaghihinalaan kang isang babaeng buntis, alam mo bang maging ang pulso ay maaari ring maging indikasyon ng pagdadalantao? May kakaibang pulso sa iba’t ibang parte ng katawan ang… Read More
Buntis 

Tama ba ang Ehersisyo Para sa Buntis?

To exercise, or not to exercise…Ito ang madalas pagtalunan ng marami, o kaya nama’y madalas tanungin ng isang tao sa kaniyang sarili kapag siya ay buntis. Tama nga ba ang ehersisyo para sa buntis? Noong sinaunang panahaon, kapag buntis ang isang babae, halos hindi na siya pakilusin ng kaniyang asawa, magulang, o kapamilya. Naging malakas na paniniwala nan gang isang… Read More